Nederlands

Popolini

Het Oostenrijkse Popolini produceert bijna al haar producten binnen de Europese Unie. Zo kunnen ze korte transporten garanderen, faire werkomstanidgheden en hoge ecologische standaarden.